Acrasea је класа протиста неправилног изгледа тела (саркодина)[1], које у току животног циклуса подсећају на амебе или на гљиве. У ранијим класификацијама гљива, класи Acrasea одговарају, у оквиру „слузавих гљива":

  1. раздео Acrasiomycota,
  2. поткласа Acrasidae, или
  3. класа Acrasiomycetes.

КарактеристикеУреди

Класа обухвата слободноживеће целуларне (псеудоплазмодијалне) „слузаве гљиве", чија је заједничка карактеристика агреговање независних амебоидних ћелија (организама) у неповољним животним условима ради формирања вишећелијских спорононосних тела (спорокарпа, сорокарпа)[2][3]. Ћелије не фузионишу приликом стварања псеудоплазмодије. Споре настају асексуалним путем.

ЕкологијаУреди

Ови организми се хране хетеротрофно, бактеријама, у слатким водама, земљишту, на трулим биљкама и животињском измету[4].

СистематикаУреди

Класа Acrasea обухвата један ред, Acrasida. Цела класа је полифилетска, укључује групе које, према савременим схватањима, припадају различитим царствима:

  • родови Fonticula, Copromyxa и Copromyxella се налазе унутар амеба (Amoebozoa, Eumycetozoa), а
  • фамилије Acrasidae, Gruberellidae и Guttulinopsidae унутар царства екскаватних протиста (Excavata, Acrasidae).

У савременим системима класификације протиста, класа Acrasea не постоји.

ЛитератураУреди

  1. ^ Brajković, M. 2006. Zoologija invertebrata I. Beograd: Biološki fakultet. ISBN 978-86-7078-036-1
  2. ^ Mueller GM, Bills GF, Foster MS. 2004. Biodiversity of Fungi: Inventory and Monitoring Methods. Academic Press. ISBN 9780125095518
  3. ^ Margulis L, McKhann HI, Olendzenski L. 1993. Illustrated Glossary of Protoctista. Jones & Bartlett Publishers. ISBN 9780867200812
  4. ^ Margulis L, Schwartz KV, Dolan M. 1999. Diversity of Life: The Illustrated Guide to the Five Kingdoms. Jones & Bartlett Publishers. ISBN 9780763708627