Aldol (aldehidni alkohol) je beta-hidroksi keton ili aldehid. On je produkt aldolne adicije (što je u kontrastu sa aldolnom kondenzacijom, koja proizvodi α,β-nezasićenu karbonilnu grupu).[1][2]

Opšta struktura aldolne grupe: Kad je R3 -H, jedinjenje je β-hidroksi aldehid, inače je β-hidroksi keton.

Tipično se „aldol“ odnosi na 3-hidroksibutanal. Međutim, on se takoše može odnositi na sva jedinjenja sa sličnom strukturom osnove.

ReferenceУреди

  1. ^ Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0. 
  2. ^ Morrison Robert Thornton; Boyd Robert Neilson (2006). Organic chemistry. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. ISBN 8120307658. 

ЛитератураУреди