Asimetrična sinteza (enantioselektivna sinteza, hiralna sinteza, stereoselektivna sinteza) je organska sinteza kojom se uvodi jedan ili više hiralnih centara.[1][2][3] Ova metodologija je značajna u farmaceutskoj hemiji jer različiti enantiomeri ili dijastereoizomeri često imaju različite biološke aktivnosti.

Enantioselektivna sinteza: Šarplesova epoksidacija

PristupiУреди

Postoje tri glavna pristupa za enantioselektivnu sintezu:

Često se koristi koristi kombinacija ovih pristupa.

LiteraturaУреди

  1. ^ Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "asymmetric synthesis". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  2. ^ Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "stereoselective synthesis". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  3. ^ K. Mislow (2002). „Stereochemical Terminology and Its Discontents”. Chirality. 14: 126—134. doi:10.1002/Chir.10069.