Asimetrična sinteza (enantioselektivna sinteza, hiralna sinteza, stereoselektivna sinteza) je organska sinteza kojom se uvodi jedan ili više hiralnih centara.[1][2][3] Ova metodologija je značajna u farmaceutskoj hemiji jer različiti enantiomeri ili dijastereoizomeri često imaju različite biološke aktivnosti.

Enantioselektivna sinteza: Šarplesova epoksidacija

Pristupi уреди

Postoje tri glavna pristupa za enantioselektivnu sintezu:

Često se koristi koristi kombinacija ovih pristupa.

Literatura уреди

  1. ^ IUPAC. „asymmetric synthesis”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).
  2. ^ IUPAC. „stereoselective synthesis”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).
  3. ^ K. Mislow (2002). „Stereochemical Terminology and Its Discontents”. Chirality. 14: 126—134. doi:10.1002/Chir.10069.