Biotransformacija je hemijska modifikacija ili modifikacije koje čini organizam na hemijskom jedinjenju. Ako se tim modifikacijama formiraju mineralna jedinjenja kao što su , ili , biotransformacija se naziva mineralizacijom.

Biotransformacija je hemijska izmena hemikalija kao što su nutrijenti, aminokiseline, toksini, i lekovi u telu. Ona je isto tako neophodna da bi se nepolarna jedinjenja pretvorila u polarna tako da ona ne budu ponovo apsorbovana u renalnim tubulama i izlučena. Biotransformacija ksenobiotika može da dominira toksikokinetikom i metaboliti mogu da dosegnu više koncentracije u organizmu od njihovih roditeljskih jedinjenja.[1]

Metabolizam lekova Уреди

Metabolizam lekova ili toksina u telu je primer biotransformacije. Telo tipično rukuje stranim jedinjenjem tako što ga učini rastvornijim u vodi, čime se povećava brzina njegovog izlučivanja putem urina. Postoji mnoštvo različitih procesa do kojih može doći. Putevi metabolizma lekova se dele u dve faze:

  • faza І
  • faza II

Lekovi mogu da podlegnu jednoj od četiri potencijalne biotransformacijes: aktivni lek do neaktivnog metabolita, aktivni lek do aktivnog metabolita, neaktivni lek do aktivnog metabolita, aktivni lek do toksičnog metabolita (biotoksifikacija).

Reakcija faze I Уреди

  • Obuhvata oksidativne, reduktivne, i hidrolitičke reakcije.
  • Putem tri tipa reakcija, polarna grupa je bilo uvedena ili demaskirana, tako da molekul leka postaje rastvorniji u vodi i može da bude izlučen.
  • Reakcije su nesintetičke prirode i generalno proizvode u vodi rastvornije i manje aktivne metabolite.
  • Većina metabolita se stvara putem opšteg hidroksilacionog enzimskog sistema poznatog kao citohrom P450.

Reakcija faze II Уреди

  • Ove reakcije obuhvataju kovalentno vezivanje malih hidrofilnih endogenih molekula kao što je glukuronska kiselina, sulfat, ili glicin, čime se formiraju u vodi rastvorna jedinjenja, koja su u većoj meri hidrofilna.
  • Ovo je isto tako poznato kao reakcija konjugacije.
  • Finalna jedinjenja imaju veću molekulsku težinu.

Vidi još Уреди

Reference Уреди

  1. ^ Ashauer, R; Hintermeister, A; O'Connor, I; Elumelu, M; et al. (2012). „Significance of Xenobiotic Metabolism for Bioaccumulation Kinetics of Organic Chemicals in Gammarus pulex”. Environ. Sci. Technol. 46: 3498—3508. doi:10.1021/es204611h. 

Spoljašnje veze Уреди