Претрага у ширину

(преусмерено са Breadth-first search)

Претрага у ширину (BFS; енгл. Breadth-first search) је алгоритам за претраживање или кретање кроз стабло или граф структуру података. Почиње из произвољног задатог чвора r који се означава као посећен и додаје као једини елемент реда. Потом се понављају следећи кораци, док год ред не постане празан: чвор са почетка реда се брише и сваки непосећени сусед овог чвора се означава као посећен и додаје на крај реда.

Псеудокод

уреди

Идеја: Код BFS претраге када се стигне до неког чвора x графа G, најпре се обилазе његови непосећени и непосредни суседи. Након тога се наставља BFS алгоритам, тј. посећују се сви непосећени суседи из претходног нивоа претраге. Због тога се користи FIFO ред.[1]

Скица решења:

 1. Полазни чвор x графа G.
  • Смести се у ред.
  • Посети се.
  • Означи се као посећен.
  • Упишу се суседи чворова x на крај реда.
 2. Посети се следећи чвор из реда, означи као посећен, његови непосећени суседи се упишу на крај реда.
 3. Понавља се корак 2 док има непосећених чворова у реду.[2]
   1  /* a = матрица суседства, n= број чворова графа G */
   2  void BFS (int a[][50], int n )
   3  {
   4    int x; /* чвор графа */
   5    int m[50]; /* m је низ означених чворова графа */
   6    /* иницијализација низа означених чворова на 0, јер су на почетку сви непосећени */
   7    for (x = 0 ; x < n ; x++ )
   8      m[x] = 0;
   9    /* посета графа почев од првог непосећеног чвора */
   10    for (x = 0 ; x < n ; x++ )
   11      if (!m[x] )
   12        poseti (x, a, n, m )
   13  }
   14  /* s = пролази чвор претраге по ширини, a = матрица суседства */
   15  /* n = број чворова графа, m = низ посећених чворова */
   16  
   17
   18  void poseti(int s, int a [][50], int n, int m[] )
   19  {
   20    int i, k; /* бројачи у циклусу */
   21    int v; /* чвор графа */
   22    int red[50]; /* низ чворова графа поређаних у поретку BFS претраге */
   23    /*иницијализација низа m, ред у односу на полазну чвор претраге s */
   24    m[s] = 1;
   25    red[0] = s;
   26    k = 1;
   27    /* обилазак непосредних суседа чвора s, разлика од DFSа */
   28    for (i = 0 ; i < k ; i++ )
   29    {
   30      s = red[i];
   31      for (v = 0 ; v < n ; v++ )
   32        if(!m[v] && a[s][v] )
   33        {
   34          m[v] = 1;
   35          red[k++] = v;
   36        }
   37    }
   38    /*испис -{BFS}- поретка*/
   39    for (i = 0 ; i < k ; i++ )
   40      printf("%d" , red[i] );
   41  }
  

Сложеност

уреди

Свака грана прегледа се тачно два пута, једном са сваког краја. Према томе, временска сложеност је пропорционална броју грана. С друге стране, број рекурзивних покретања алгоритма је V, па се сложеност алгоритма може описати изразом O(|V|+|E|). Ако је коришћено матрично представљање, имамо временску сложеност од O(|V|²), а уколико је коришћено уланчано представљање, сложеност је O(|V|+|E|). Уланчано представљање даје боље временске перформансе.

Проблеми који се решавају обиласком графа

уреди

Референце

уреди
 1. ^ „Škola koda | Pretraga u širinu”. skolakoda.org (на језику: српски). Приступљено 2020-03-27. 
 2. ^ „Breadth First Search Tutorials & Notes | Algorithms”. HackerEarth (на језику: енглески). Приступљено 2020-03-27. 

Литература

уреди
 • Алгоритми, професор Миодраг Живковић, МАТФ, Beograd 2001. година.
 • Beginning Algorithms, Simon Harris and James Ross, published 2006. by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana.
 • How to Think About Algorithms, Jeff Edmonds, published 2008. by Cambridge University Press, New York.
 • Coding Theory Algorithms, Architectures, and Applications, Andre Neubauer, Volker Kuhn, Jurgen Freudenberger, published 2007. by John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.
 • Elementary Functions Algorithms and Implementation Second Edition, Jean-Michel Muller, publised 2006 by Birkhauser Boston.
 • Introduction to Algorithms Second Edition, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, published 2001. by The Massachusetts Institute of Technology.

Спољашње везе

уреди