CAS

вишезначна одредница на Викимедији

CAS može biti:

  • Kalcijum-sulfid (CaS), hemijska formula kalcijum-sulfida.
  • Služba Hemijskih Abstrakta (CAS, engl. Chemical Abstracts Service), odsek Američkog Hemijskog Društva koje proizvodi bibliografske i hemijske baze podataka.
  • CAS registarski broj (CAS, engl. CAS registry numbers), jedinstven numerički identifikator hemijskih jedinjenja, polimera, bioloških komponenata, smeša i legura.