Elektronski papir (e-papir) predstavlja tehnologiju proizvodnje specijalnih displeja dizajniranih tako da oponašaju mastilo na papiru. Za razliku od konvencionalnih flet panel dispeja, koji koriste pozadinsko osvetljenje da bi osvetlili pojedine piksele i tako prikazali boju, kod e-papira elektricitet deluje na mastilo tako da ga postavi u traženi oblik (tekst ili slika), koji se zadržava i nakon prestanka delovanja elektriciteta. Ponovnim delovanjem elektriciteta ispis se može izmeniti.

IRex iLiad.jpg
Soleil et ombre sur un bouquin électronique iLiad.jpg
Bouquin électronique iLiad sur une pile de livre dehors au soleil.jpg

Ovo omogućava da papir bude prijatan za oči, odnosno ima mnogo manje emisije zračenja od konvencionalnih displeja i troši znatno manje energije, što omogućava veliku autonomiju rada ovih uređaja.

Postoji nekoliko tehnologija za izradu e-papira. Neke od njih koriste plastične supstrate, a neke prirodna ulja za prikaz ispisa na displeju.

Čitanje ispisa na e-papiru je mnogo prijatnije za oči jer ima stabilnu sliku koja nema potrebe za stalnim osvežavanjem, a ugao vidljivosti je znatno veći.Pošto e-papir ne koristi sopstveno osvetljenje već svetlost okoline, on je čitljiv i pod sunčevom svetlošću, za razliku od konvencionalnih displeja.

Primenu e-papir nalazi u obrazovanju, bibliotekama, oglasnima tablama na javnim mestima, e-bilbordima, mobilnim telefonima i PDA uređajima i sl.

Elektronski papir ne treba mešati sa digitalnim papirom, koji služi kreiranju digitalnih dokumenta digitalnom olovkom po displeju osetljivom na dodir.

Spoljašnje vezeУреди