ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u korporacijama) proces je u kome se planiraju poslovni resursi. U sprovođenju tog procesa obično je uključen neki poslovni informacioni sistemi tj. komercijalni softverski paket za velika preduzeća. Mala i srednja preduzeća nemaju organizacinu strukturu, a najčešće ni potrebu za planiranjem poslovnih resursa, pa ni za softverom koji se obično koristi pri planiranju.

Softver za velika preduzeća obuhvata sve standardne poslovne funkcije i ima mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama preduzeća, ćesto ne podržavajući lokalne standarde. Primena softverskih paketa može da doprinese značajnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga. Ova vrsta sistema realizuje, ili bolje rečeno, omogućava integraciju kompletnog funkcionisanja poslovnog sistema pomoću jednistvenog softverskog rešenja. Najpoznatiji paketi su:

ERP predstavlja niz aktivnosti, podržanih od višemodulskog aplikativnog softvera, koji pomaže u upravljanju poslovnim, finansijskim aspektima poslovanja i ljudskim resursima. Uvođenje sistema podrazumeva analizu poslovnih procesa, obuku zaposlenih i nove radne procedure.

Istorijski razvojУреди

Prvi pokušaji koji su savremeni poslovni sistemi učinili u pokušaju da upravljaju svojim resursima i potrebama je razvijanje MRP (engl. Material Requirements Planning) sistema, odnosno sistema koji su imali zadatak da upravljaju planiranjem potreba jednog sistema. To su bili sistemi koji su unapređivali poslovanje kontrole zaliha i sistema za planiranje proizvodnje.

U drugoj fazi je razvijen MRP II (engl. Manufacturing Resource Planing) sistem.

ERP sistemi praktično predstavljaju nastavak i proširenje koncepta MRP II sa dodatnim funkcionalnostima za finansije, distribuciju proizvoda, upravljanje ljudskim resurisma (HRM - engl. Human Resouces Management) koji su integrisani tako da mogu da zadovolje opšte poslovne potrebe integrisanog i umreženog preduzeća.

ERP sistemi su se razvili u ERP II ili proširene ERP sisteme.

Faze uvođenja ERP-aУреди

Postoji nekoliko faza uvođenja, a to su:

  • Izbor paketa
  • Izbor modula
  • Tehnička instalacija
  • Prilagođavanje
  • Kalibracija
  • Uvođenje u rad
  • Održavanje

Strategija implementacijeУреди

Strategija implementacije može biti postupna (engl. step-by-step), odmah sve (engl. big bang)i implementacija po modelu (engl. Roll out)

ModuliУреди

Najčešći moduli u ERP paketu mogu biti:

Ono što predstavlja najveće troškove uvođenja ERP sistema su konsultantske usluge - konsalting.

Spoljašnje vezeУреди

  Медији везани за чланак ERP на Викимедијиној остави