Eklipsna konformacija

U hemiji eklipsna konformacija je konformacija u kojoj su dva substituenta X i Y na susednim atomima A, B najbliže jedan drugom. Torzioni ugao X-A-B-Y je 0°.[2] Takva konformacija postoji kod svake jednostruke veze koja povezuje dva sp3 hibridizovana atoma, i normalno odgovara konformacionom energijskom maksimumu. Taj maksimum se često objašnjava sternim odbijanjem. U nekim slučajevima je uzrokovan hiperkonjugacijom.

Eklipsna konformacija
(desno je Njumanova projekcija[1])

Njumanova projekcija etana pokazuje da rotacija oko ugljenik-ugljenik veze nije potpuno slobodna i da postoje energijske barijere. Etanski molekul u eklipsnoj konformaciji je izložen torzionom naprezanju i putem rotacije oko ugljenik-ugljenik veze prelazi u stepeničastu konformaciju i oko 12,5 kJ/mol torzione energije se oslobađa.

ReferenceУреди

  1. ^ Newman, M. S. A notation for the study of certain stereochemical problems. J. Chem. Educ. 1955, 32, 344-347.
  2. ^ Ernest L. Eliel and Samuel H. Wilen, "Stereochemistry of Organic Compounds", Wiley (1994), p.1197