Fakultet za inženjerski menadžment

Fakultet za inženjerski menadžment osnovan je 2010. godine. Fakultet je prva visokoškolska institucija čije je programe priznalo Društvo inženjerskog menadžmenta Srbije i ima ustanovljenu tehničku saradnju sa najelitnijm inženjerskim preduzećima u oblastima inženjeringa, informatike i telekomunikacija u Srbiji, koja je od direktne koristi studentima.

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, na Fakultetu se organizuju:

 • osnovne akademske studije i
 • diplomske akademske studije.

Fakultet za inženjerski menadžment obrazuje najkvalitetnije kadrove koji su jasno prepoznatljivi po stručnim veštinama, sposobnostima privrednog umrežavanja i kreativnom pronalaženju rešenja za izazove koje inženjerski menadžment pred njih postavlja.

Vizija i misijaУреди

Vizija Fakulteta za inženjerski menadžment je unapređenje inženjerskih veština, društveni i privredni doprinos Srbiji i regionu kroz unapređenje znanja i razvijanje kreativnosti i intelektualnih sposobnosti studenata.

Obrazovanje najkvalitetnijih stručnih kadrova iz oblasti inženjerskog menadžmenta, informaciono-telekomunikacionih tehnologija i finansijskog poslovanja, u skladu sa najsavremenijim svetskim naučnim i stručnim dostignućima i privrednim kretanjima je MISIJA koja postaje ostvarljiva.

O organizacijiУреди

Katedru kao unutrašnji organizacioni oblik nastavno-naučne jedinice, čine nastavnici i saradnici koji izvode nastavu na predmetima u okviru studijskih programa svih stepena odnosno nivoa studija.

Na Fakultetu postoje sledeće katedre:

 • Tehničko-tehnološka katedra
 • Katedra za informaciono komunikacione tehnologije
 • Katedra za strane jezike
 • Katedra za menadžment

Na Fakultetu za inženjerski menadžment postoje i sledeće nenastavne organizacione jedinice:

 • Centar za razvoj karijere
 • Centar za međunarodnu saradnju
 • Centar za preduzetništvo
 • Administrativni centar
 • Računski centar
 • Pravna služba
 • Računovodstveni centar
 • Medija centar

Vidi jošУреди

Spoljašnje vezeУреди