Hidroksilacija je hemijski proces kojim se uvodi hidroksilna grupa (-OH) u organsko jedinjenje.[1] U biohemiji, reakcije hidroksilacija su često posredovane enzimima zvanim hidroksilaze.[2] Hidroksilacija je priv stepen u oksidativnoj degradaciji organskih jedinjenja na vazduhu. Ona je veoma važna u detoksifikaciji pošto hidroksilacija konvertuje lipofilna jedinjenja u proizvode koji su rastvorni u vodi (hidrofilni), koji se lakše izlučuju. Neki lekovi (npr. steroidi) se aktiviraju ili deaktiviraju hidroksilacijom.

Hemijski koncepti

уреди

Proces hidroksilacije obuhvata konverziju CH grupe u COH grupu. Hidroksilacija je oksidativni proces. Kiseonik koji se umeće u C-H vezu je obično izveden iz atmosferskog kiseonika (O2). Pošto je sam O2 spor hidroksilacioni agens neophodni su katalizatori za ubrzanje reakcija.

Biološka hidroksilacija

уреди

Glavni hidroksilacioni agens u prirodi je citohrom P-450. Postoje stotine varijacija ovog enzima. Flavini su isto tako hidroksilacioni agensi.[3]

Reference

уреди
  1. ^ Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0. 
  2. ^ Donald Voet; Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 изд.). Wiley. ISBN 9780471193500. 
  3. ^ David L. Nelson; Michael M. Cox (2005). Principles of Biochemistry (IV изд.). New York: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6. 

Literatura

уреди