Вилица

(преусмерено са Jaw)

Вилица (горња и доња) заједно са зубима, мишићима за жвакање и виличним зглобовима чини саставни део јединственог органа за жвакање и функционалну целину названу стоматогнати систем.

  • Горња вилица (лат. maxilla) је састављена од две међусобно срасле кости. На максили се разликују тело (corpus maxillae) и четири наставка:
    • чеони (processus frontalis)
    • јабучни (processus zygomaticus)
    • непчани (processus palatinus)
    • алвеоларни (processus alveolaris)

Processus alveolaris је елипсасто избочење са шупљинама - чцашицама, у којима су смештени горњи зуби.

  • Доња вилица (лат. mandibula) се састоји од потковичастог тела (corpus mandibulae), две усправне гране (ramus mandibulae) и виличног угла (angulus mandibulae). Горња ивица потковичастог тела завршава се алвеоларним делом (pars alveolaris), са чашицама у којима су смештени доњи зуби. Доња вилица је једина покретна кост главе. Она се помоћу кондиларног наставка (capitulum mandibulae) зглобљава са доњом страном слепоочне кости.

Види још

уреди