Jevrejska digitalna biblioteka

Дигитална библиотека

Jevrejska digitalna biblioteka je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2019. godine u Beogradu. Delatnost Udruženja zasniva se na prikupljanju, predstavljanju, afirmisanju i očuvanju opšteg jevrejskog verskog i svetovnog nasleđa, kulture, književnog stvaralaštva, istorije, jezika i, posebno, promovisanja različite bibliotečke građe i literature o Holokaustu.[1]

Лого Јеврејске дигиталне библиотеке

Repozitorijum „Jevrejska digitalna biblioteka“ (JDB)Уреди

Rad Udruženja u najvećoj meri je usmeren na digitalizaciju i na uspostavljanje i širenje baze – repozitorijuma digitalizovanih sadržaja. Repozitorijum „Jevrejska digitalna biblioteka“ sadrži preko hiljadu jedinica sa više desetina hiljada digitalizovanih strana tekstova iz knjiga, zbornika, časopisa, naučnih i stručnih radova kao video i audio snimaka (januar 2021).[1]

TematikaУреди

U Repozitorijumu se arhiviraju materijali sa tematikom koja se odnosi na Jevreje sa prostora Srbije ali i šire (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija...). Deponuju se naučni, stručni i drugi relevantni radovi koji se odnose na opšte jevrejsko versko i svetovno nasleđe, kulturu, književno stvaralaštvo, istoriju, jezik i, posebno, različita bibliotečka građa i literatura o Holokaustu.

DeponovanjeУреди

Svaki zapis u Repozitorijumu sastoji se od deponovanog dokumenta (datoteke) i metapodataka koji opisuju publikaciju. Deponovani metapodaci i datoteke podležu proveri od strane administratora repozitorijuma. Materijali koji se deponuju u najvećoj meri su na srpskom jeziku ali i na engleskom, mađarskom, španskom, nemačkom, hebrejskom i ladinu. Svi radovi imaju apstrakte na srpskom i engleskom jeziku.

FormatУреди

Većina dokumenata u Repozitorijum se deponuju u PDF formatu, za njih je urađeno optičko prepoznavanje znakova (OCR - Optical Caracter Recognition) pa je moguće pretraživanje kompletne baze po metapodacima (autoru, naslovu, godini objavljivanja, izdavaču, tipu dokumenta, ključnim rečima itd.) kao i unutar punog teksta. Digitalni objekti takođe mogu da se deponuju i u sledećim formatima:

· tekst (PDF/A, TXT,HTML, XML, CSV)

· slike / grafički prilozi (TIFF, JPEG 2000)

· zvuk (WAVE, AIFF), za video (MOV, Motion JPEG 2000)

· tabelarni podaci: CSV, XML

PlatformaУреди

Softversku platformu Repozitorijuma čini softver otvorenog koda Dspace koji je prilagođen specifičnim potrebama i zahtevima JDB, koji je kompatibilan sa međunarodnom infrastrukturom i savremenim standardima koji se primenjuju u širenju naučnih publikacija. To istovremeno znači da se poštuju međunarodne norme, licence Kreativne zajednice (CC Creative commons) i autorska prava i da materijali koji su deponovani u ovom Repozitorijumu ispunjavaju uslove otvorenog pristupa (OA).

TematiУреди

Svi arhivirani materijali grupisani su u temate koji su podeljeni na kolekcije. Unutar kolekcija moguće je pretraživanje po autoru, naslovu i ključnim rečima. Ovakav način organizovanja građe omogućava lakše i brže pretraživanje Repozitorijuma.

RefrenceУреди

Spoljašnje vezeУреди