Karbenijum jon je karbokatjon trivalentnog klasičnog tipa R3C+. On je jedan od dva tipa karbokatjona. Drugi je karbonijum jon. U starijoj literaturi karbokatjon tipa R3C+ se naziva karbonijum jon.[1] Današnje definicije, koje je predložio hemičar Džordž Andru Olah 1972,[2] su široko prihvaćene.

Metil katjon

Reference уреди

  1. ^ IUPAC Gold Book carbonium ion
  2. ^ Stable carbocations. CXVIII. General concept and structure of carbocations based on differentiation of trivalent (classical) carbenium ions from three-center bound penta- of tetracoordinated (nonclassical) carbonium ions. Role of carbocations in electrophilic reactions George Andrew Olah; J. Am. Chem. Soc.; 1972; 94(3); 808-820.