Klinički centar Crne Gore (akronim KCCG) je referentna ustanova crnogorskog zdravstvenog sistema, u kome se sprovodi visokospecijalizovana dijagnostika, lečenje, konsultativne, specijalističke i subspecijalističke preglede, sa ciljem da korisnicima zdravstvenih usluga pruži kvalitetnu i optimalnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa savremenim medicinskim tokovima primenom novih tehnologija u dijagnostici i lečenju. Klinički centar taj cilj ostvaruje neprestanim razvojem tehnoloških i stručnih kapaciteta, što omogućava stvaranje operativnog i funkcionalnog sistema. Za jedan dan u KCCG u proseku se dnevno obavi oko 1.500 pregleda na Poliklinici, preko 33 hiljade laboratorijskih analiza, i primi oko 163 pacijenta na stacionarno lečenje.

Klinički centar Crne Gore je i medicinski naučno-istraživački centar i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, on posebnu pažnju posvećuje akademskom obrazovanju zaposlenih tako da danas u njemu radi preko 50 doktora medicinskih nauka, preko 50 magistra medicinskih nauka i tridesetak profesora i docenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. ih usluga.

Organizacione jedinice

уреди

U sastavu KCCG rade sledeći klinike, poliklinike, centri, instituti i dnevne bolnice:[1]

Klinike i poliklinike
 • Interna klinika
 • Klinika za ortopediju i traumatologiju
 • Klinika za neurohirurgiju
 • Klinika za infektivne bolesti
 • Hirurška klinika (operacioni blok)
 • Klinika za urologiju
 • Klinika za neurologiju
 • Klinika za otorinolaringologiju
 • Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
 • Klinika za dermatovenerologiju
 • Stomatološka poliklinika
 • Klinika za bolesti srca
 • Klinika za nefrologiju
 • Klinika za psihijatriju
 • Klinika za očne bolesti
 • Klinika za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola
Centri
 • Urgentni centar
 • Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Centar za medicinsku genetiku i imunologiju
 • Centar za medicinsko snabdijevanje
 • Centar za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
 • Centar za radiološku dijagnostiku
 • Centar za patologiju
 • Centar za sudsku medicinu
Instituti
 • Institut za onkologiju
 • Institut za bolesti dece
Dnevne bolnice
 • Dnevna bolnica Instituta za bolesti dece
 • Dnevna bolnica Centra za hematologiju Interne klinike
 • Dnevna bolnica za hemoterapiju Klinike za onkologiju
 • Odeljenje za hemodijalizu Klinika za urologiju i nefrologiju.[2]

Stručno i naučno usavršavanje

уреди

U organizacionim jedinicama KCCG sprovode se sledeći oblici stručnog i naučnog usavršavanja:[3]

 • Poslediplomsko usavršavanje u struci (specijalizacije i subspecijalizacije)
 • Poslediplomsko usavršavanje u nauci (doktorske studije)
 • Posledoktorska usavršavanja
 • Kratkoročna usavršavanja u struci u zemlji i inostranstvu (kursevi, seminari, kongresi, simpozijumi idr.)
 • Naučnoistraživački rad na projektima
 • Kontinuirana medicinska edukacija
 • Kontinuirana naučno-istraživačka delatnost u struci
 • Usavršavanje putem studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu
 • Usavršavanje i obrazovanje zdravstvenih radnika sa srednjom, višom i visokom medicinskom školom
 1. ^ „Klinike i centri”. Klinički centar Crne Gore (на језику: српски). Приступљено 2021-09-14. 
 2. ^ „Dnevne bolnice”. Klinički centar Crne Gore (на језику: српски). Приступљено 2021-09-14. 
 3. ^ „Centar za nauku”. Klinički centar Crne Gore (на језику: српски). Приступљено 2021-09-14. 

Spoljašnje veze

уреди