U hemiji konvergentna sinteza je strategija čiji objektiv je poboljšanje efikasnosti multi-stepene hemijske sinteze, najčešće u oblasti organske sinteze. U linearnoj sintezi sveukupni prinos brzo opada sa svakom subsekventnom reakcijom:

A → B → C → D

Pretpostavimo da je prinos 50% za svaku reakciju. Sveukupni prinos proizvoda D je samo 12,5% počevši od A.

U konvergentnoj sintezi

A → B (50%)
C → D (50%)
B + D → E (25%)

ukupni prinos E (25%) je znatno bolji. Konvergentna sinteza se primenjuje u sintezi kompleksnih molekula (vidi totalna sinteza) i obuhvata spajanje fragmenta i nezavisnu sintezu.

PrimeriУреди

 

LiteraturaУреди

  1. ^ Convergent Synthesis of Internally Branched PAMAM Dendrimers Michael Pittelkow, Jrn B. Christensen Org. Lett., 7 (7), 1295 -1298, 2005
  2. ^ Total Synthesis and Revised Structure of Biyouyanagin A, K. C. Nicolaou, David Sarlah, and David M. Shaw, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 4708 –4711 doi:10.1002/anie.200701552