MIME

интернет стандард

MIME (енгл. Multipurpose Internet Mail Extensions, вишенаменска проширења за електронску пошту) је интернет стандард којим се могућности електронске поште проширују на слање:

  • Текста који не мора бити ASCII
  • Нетекстуалних података, закачених за поруку
  • Порука чија тела чини више делова
  • Информација у заглављу поруке, које нису ASCII