Mail Transfer Agent или скраћено MTA је рачунарски програм за преношење електронске поште са једног рачунара на други.

MTA