Rejlijevo rasejanje je elastično rasejanje elektromagnetnog zračenja, između ostalog i svetlosti, koje se ispoljava na česticama mnogo manjih dimenzija od talasne dužine zračenja. Čestica postaje mali dipol koji zrači, a zračenje se vidi kao rasejana svetlost.

Rejlijevo rasejanje izaziva plavu nijansu na dnevnom nebu i crvenilo pri zalasku sunca.

Do ovog rasejanja dolazi kada svetlost putuje kroz providne tečnosti ili čvrsta tela, npr. aerogel, ali se ipak se najčešće viđa u gasovima. Plava nijansa na dnevnom nebu i crvenilo pri zalasku sunca se javlja zbog Rejlijevog rasejanja.

Ova pojava je nazvana po britanskom fizičaru nobelovcu, Lordu Rejliju.

LiteraturaУреди

Spoljašnje vezeУреди