SRPS je oznaka za standarde i srodne dokumente koje donosi Institut za standardizaciju Srbije. (Tačnije, to je skraćenica kojom počinju oznake ovih dokumenata).

Prema Rešenju direktora Instituta "U Republici Srbiji, standardi i srodni dokumenti koje donosi Institut za standardizaciju označavaju se oznakom koja počinje skraćenicom SRPS." kao i "Oznaka postojećih standarda i srodnih dokumenata označenih skraćenicom JUS, odnosno SCS biće zamenjena skraćenicom SRPS najdocnije na dan njihove revizije.", a prema Tumačenju, to znači da već sada treba koristiti nove oznake i za stare standarde.

Npr. Nekadašnji JUS B.H2.134 (iz 1962. godine), danas se označava sa SRPS B.H2.134.

Vidi još уреди

Izvori уреди