Termin supermolekul ili supramolekul, je uveo K.L. Volf (nem. Übermoleküle) 1937. da bi opisao vodonično vezane dimere sirćetne kiseline.[1][2] Istraživanje nekovalentnih veza u molekulskim kompleksima se od tog vremena razvilo u polje supramolekularne hemije. Termin supermolekul se ponekad koristi za opisivanje supramolekularnih konstrukcija, koje su kompleksi dva ili više molekula (često makromolekula) koji nisu kovalentno vezani.[3][4] Termin supermolekul se takođe koristi u biohemiji za opisivanje kompleksa biomolekula, kao što su peptidi i oligonukleotidi formiranih od više lanaca.[5]

Karboksilno kiselinski dimeri.

Reference уреди

  1. ^ Wolf, K. L. , Frahm, H. Harms, H. (1937). Z Phys. Abt. B 36, 237.Chem.
  2. ^ Historical Remarks on Supramolecular Chemistry - PDF (16 pg. paper)
  3. ^ Supermolecule - thefreedictionary.com
  4. ^ Lehn, Jean-Marie (1995). Supramolecular Chemistry. VCH. ISBN 978-3-527-29311-7. 
  5. ^ Lehninger, A. L. (1966). Naturwiss. 53, 57.

Литература уреди

Vidi još уреди