Telegram (višeznačna odrednica)

Pojam Telegram (вишезначна одредница) može da se odnosi na:

  • Telegram, poruka poslata preko telegrafskih signala
  • Telegram (TV film), jugoslovenski TV film iz 1980. godine
  • Telegram (softver), servis za slanje instant poruka razvijen od strane kompanije Telegram Messaging LLP sa sedištem u Londonu