Telo HTTP poruke (енгл. HTTP message body) predstavlja podatke koji se prenese HTTP transakcijom i nalazi se odmah nakon zaglavlja ako ono postoji (u slučaju HTTP/0.9 nijedno zaglavlje nije prenešeno).

HTTP porukaУреди

Poruka oblika zahtev/odgovor se sastoji od:

  • Niza zahteva, na primer, GET /logo.gif HTTP/1.1 ili od liste statusnih kodova, kao što je HTTP/1.1 200 OK
  • Zaglavlja
  • Praznog reda
  • Proizvoljnih podataka u telu HTTP poruke

Niz zahteva, lista statusnih kodova i zaglavlje se moraju završavati sa <CR><LF> (što predstavlja kraj transporta iza koga sledi novi red). Prazna linija mora sadržati samo <CR><LF> bez dodatnih praznih (blanko) karaktera.

„Proizvoljni podaci u telu HTTP poruke“ je ono što ovaj članak definiše.

Primer odgovoraУреди

Ovako bi mogao izgledati odgovor veb servera:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 10 Oct 2010 23:26:07 GMT
Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8g
Last-Modified: Sun, 26 Sep 2010 22:04:35 GMT
ETag: "45b6-834-49130cc1182c0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 13
Connection: close
Content-Type: text/html

Hello world!

Takođe pogledatiУреди