Tetramer je protein sa četiri podjedinice. Tetrameri modu da budu homotetrameri (sa identičnim podjedinicama), kao što je glutation S-transferaza, dimeri hetero-dimera kao što je hemoglobin (dimer alfa/beta dimera), i heterotetrameri, gde su sve podjedinice različite.

Podjedinične interakcije tetramerima уреди

Interakcije između podjedinica koje sačinjavaju tetramer su prvenstveno nekovalentne.[1] Hidrofobni efekti, vodonične veze i elektrostatičke interakcije su primarne sile ovog procesa vezivanja. Za homotetramerne proteine poput sorbitolne dehidrogenaze (SDH), smatra se da je struktura evoluirala počevši od monomerne do dimerne i konačno do tetramerne strukture. Proces vezivanja SDH i mnogim drugim tetramernim enzimima se može opisati dobitkom slobodne energije, koji se može odrediti iz brzine asocijacije i disocijacije.[1]

 
Ova slika prikazuje sklapane kompleksa sa četiri podjedinice (A,B,C i D) u SDH.

Reference уреди

  1. ^ а б Hellgren M, Kaiser C, de Haij S, Norberg A, Höög JO (2007). „A hydrogen-bonding network in mammalian sorbitol dehydrogenase stabilizes the tetrameric state and is essential for the catalytic power.”. Cell. Mol. Life Sci. (CMLS). 64 (23): 3129—3138. PMID 17952367. doi:10.1007/s00018-007-7318-1. 

Spoljašnje veze уреди