Tolični receptori (engl. TLR — toll-like receptors) su klasa proteina koji igraju ključnu ulogu u urođenom imunskom sistemu. Oni su jednoprolazni, membranski premoštavajući, nekatalitički receptori koji su obično izraženi na zaštitnim ćelijama kao što su mikrofazi i dentritske ćelije, koji prepoznaju strukturno konzervirane molekule izvedene iz mikroba. Nakon što mikrobi prodru kroz fizičke barijere kao što su koža ili sluzokoža interstinalnog trakta, one bivaju prepoznati pomoću TLR receptora, koji aktiviraju imunske ćelijske odgovore. TLR grupa receptora obuhvata TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, TLR10, TLR11, TLR12, i TLR13, mada zadnja dva nisu prisutna kod ljudi.[1]

Povijeni region leucinom bogatog ponavljanja toličnog receptora (TLR3)

Ovi receptori su dobili ime po njihovoj sličnosti sa proteinom koji kodira toll gen koji je identifikovala kod vinske mušice Kristijana Nuslein-Volhard 1985. godine.[2]

ReferenceУреди

  1. ^ Mahla, RS (2013). „Sweeten PAMPs: Role of Sugar Complexed PAMPs in Innate Immunity and Vaccine Biology.”. Front Immunol. 2013 Sep 2;4:248. 4: 248. PMC 3759294 . PMID 24032031. doi:10.3389/fimmu.2013.00248. 
  2. ^ Hansson GK, Edfeldt K (2005). „Toll to be paid at the gateway to the vessel wall”. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 25 (6): 1085—7. PMID 15923538. doi:10.1161/01.ATV.0000168894.43759.47. 

Vidi jošУреди

Spoljašnje vezeУреди