UML logo

Обједињени језик за моделовање или UML (енгл. Unified Modeling Language) је у пољу софтверског инжењерства стандардни језик за визуелно приказивање објектног модела. UML је општи језик за моделовање помоћу ког се преко графичких симбола прави апстрактни модел система познат као UML модел.

Колаж UML дијаграма.

ОписУреди

Званично дефинисан од стране ОМГ групе (група руководилаца објектима) помоћу МОФ (Мета Обџект Фасилити) метамодела. Једна од одлика УМЛ-а као и свих осталих језика дефинисаних помоћу МОФ-а је могућност да се програмери више посвете дизајну и архитектури. Помоћу одређених алата може да се преведе у неки од стандардних програмских језика (јава, C#).