Zaštita od kopiranja

Zaštita od kopiranja (енгл. copy protection), poznata i kao zaštita sadržaja (енгл. content protection) ili prevencija kopiranja (енгл. copy prevention), je tehnologija za sprečavanje neautorizovanog umnožavanja softvera, filmova, muzike i ostalih medija zaštićenih autorskim pravima.

TerminologijaУреди

Termin zaštita od kopiranja, koji je oduvek bio korišćen od strane medijskih korporacija, nailazi na brojne kritike javnosti jer se podstiče identifikacija sa autorom a ne sa korisnikom. Termini prevencija kopiranja i kontrola kopiranja su mnogo prihvatljiviji.

Zaštita od kopiranja se često meša sa konceptom digitalnog upravljanja pravima (енгл. digital rights management (DRM)), koji je mnogo širi. Zaštita od kopiranja se odnosi na tehnologiju koja pokušava da oteža kopiranje, a ne na pravne procedure koje obezbeđuju nadoknadu autoru ukoliko su njegova autorska prava prekršena.