Друштва капитала

Друштва капитала је израз који се у привредном, односно трговачком праву користи за следећа привредна друштва:

Друштва капитала су предузеће у којима исчезавају карактеристике друштва лица и која одликује доминација интереса капитала, где не постоји одговорност члана друштва за обавезе друштва према трећим лицима, већ само обавезе сношења ризика пословања до износа уложеног капитала.

Види још уреди