Нула функције , у математици, је вриједност од тако да је . На примјер, функција полинома степена може имати нула.