Акцијски капитал

Акцијски капитал корпорације[1] (енгл. цапитал стоцк) део је корпорацијског капитала који је добијен издавањем акција акционару у корпорацији, обично за готовину.

У строгом рачуноводственом смислу, акцијски капитал представља номиналну вредност издатих акција (тј, збир њихових номиналних вредности, као што је и назначено на сертификатима акција). Ако је цена расподеле акција већа од њихове номиналне ведности, као нпр. у питању права, за деонице је речено да се продају по премији(другачије названо и добит по акцији/дивиденда, додатни уплаћени капитал или уплаћени капитал већи од номиналне вредности). Углавном, акцијски капитал је укупан износ поменутог номиналног акцијског капитала и додатног уплаћеног капитала. Насупрот томе, када су акције издате за мање од номиналне вредности, за њих се каже да су издате са попустом или да су делимично плаћене.

Понекад се акције дају у замену за безготовинско плаћање, најчешће када компанија А стекне компанију Б за акције. Овде се акцијски капитал повећава на номиналну вредност нових акција, а резерва за ово спајање се повећава на биланс цене компаније Б.

Осим свог значења у рачуноводству које смо описали у претходном тексту, “акцијски капитал” такође може описати број и врсту акција које чине структуру деоница компаније. Као пример различитог значења: компанија може да има “изванредан акцијски капитал” од 500.000 акција; за њих је добила укупно 2 милиона долара, што је у билансу стања “акцијски капитал”.

Са правним аспектима акцијског капитала се углавном бавимо у систему правосудног система надлежности. Пример овога је то што кад компанија додели нове акције, она то мора учинити на начин на који неће доћи до неравноправне расподале међу акционарима без њихове сагласности.

Правни капиталУреди

Правни капитал је концепт који се користи у Закону о привредним друштвима у Великој Британији, Закону о привредним друштвима у Европској унији, и многим другим надлежностима привредног права који се односе на збир средстава која су акционари дали компанији када су им издате акције. Закон често захтева да се тај капитал одржава и да се дивиденде не исплаћују онда када компанија не показује профит који је изнад нивоа историјски забележеног правног капитала.

У Великој Британији компаније са ограниченом одговорношћу морају имати правни капитал минимум 50.000 фунти. Такав услов не постоји за приватне компаније.

Види јошУреди

РеференцеУреди

Други извориУреди