Директна акција – свака врста акције која заобилази званичне политичке канале да би директно остварила своје циљеве - има дуго и богато наслеђе у Северној Америци, почев од бостонске чајанке, а и раније. Иако често нелегалне, тактике директне акције су веома популарне у савременом анархистичком покрету.

Према Емилу Пужеу "директна акција је симбол револуционарног синдикализма у акцији." Она значи да радничка класа, у сталној побуни против актуелне ситуације, ништа не очекује од других људи, сила или партија, већ ствара сопствене услове борбе и у себи изналази средство за своје акције.

Примери директних акција су штрајкови, саботаже, заузимање фабрика, или у новије време сквотирање, активистичко ослобађање животиња и слично.

Спољашње везе уреди