Генераторски гасови

Рафинеријски гасови су гасови који се добијају процесом гасификације угља, горивих шкриљаца, дрвета и др.

Гасификација је суштински непотпуно сагоревање. Обавља се у гасним генераторима. Постоје покушаји остваривања подземне гасификације, што је практично "испирање" лежишта угља због добијања генераторског гаса директно на налазишту.

По хемијском саставу генераторски гасови су мешавина азота, угљенмоноксида, угљендиоксида, кисеоника, водоника и метана, чије концентрације зависе од поступка примењеног за добијање и полазног горива.

Заједно са дестилационим гасовима спадају у гасовита горива произведена од чврстих горива. С друге стране, према чврстом гориву од ког су произведена, могу се убројити у фосилна горива или биогорива.

Види још уреди


Референце уреди

Књига "Горива", Милан Радовановић, Машински факултет у Београду, 1994