Генска фамилија је група гена, која је формирана дупликацијом једног оригиналног гена. Они генерално имају сличне биохемијске функције. Пример такве фамилије су људски гени хемоглобинских подјединица. Ови гени се налазе на различитим хромозомима и формирају два кластера α-глобин и β-глобин лоци.

Гени се групишу у фамилије на основу заједничких нуклеотидних или протеинских секвенце. Филогенетичке технике се могу користити за ригорозније тестове. Позиције ексона унутар кодирајућих секвенци се могу користити за доношење закључака о заједничким прецима. Познавање секвенце протеина кодираног геном омогућава примену метода за налажење сличности између протеинских секвенци, што је ефикасније од претраге ДНК секвенци.

Ако чланови генске фамилије кодирају протеине, често се користи термин протеинска фамилија.

Експанзија или контракција генских фамилија дуж одређене лозе може бити последица случајности, или резултат природне селекције.[1] У пракси је често тешко разликовати између ова два случаја. Примена комбинације статистичких модела и алгоритамских техника помаже у детектовању генских фамилија које су резултат природне селекције.[2]

Референце

уреди
  1. ^ Hartl, D.L. and Clark A.G. 2007. Principles of population genetics. Chapter 7, page 372.
  2. ^ The Evolution of Mammalian Gene Families

Види још

уреди