Когенерација је поступак за истовремено генерисање електричне енергије и топлоте. Такав начин употребе значи да се из исте количине горива добија, поред електричне енергије још и додатне топлотне енергије што омогућава подизање степена искоришћења хемијске енергије горива.

Сагоревањем фосилних горива или употребом друге врсте примарних извора топлоте у енергетици, настаје велика количина топлоте ниског потенцијала (тј. ниске температуре). Она се (код СУС мотора и турбина) мора одвести расхладним системом. Ова количина топлоте представља топлотне губитке у процесу трансформације хемијске енергије у механички рад. Ова топлоте се, с обзиром на физикална ограничења (карноов циклус) не може искористити за производњу механичког рада, нити електричне енергије.

Ову енергију је погодно искористити за загревање топле воде, за грејање станова и у сличне сврхе. Тако се истовремено производи и електрична енергија, а отпадна топлота се користи за друге намене и корисна је. На овај начин се може постићи коефицијенат искоришћења од 80% и више.

Примери употребе когенерације уреди

У данашње време, је мали број[тражи се извор] топлана које су истовремено и електране (термоелекране/топлане - ТЕ/ТО). Нпр.

Постоје две термоелектране које уз производњу електричне енергије производе и топлотну енергију, коју даље преко дистрибутера испоручују крајњим корисницима, а то су:

Види још уреди

Тригенерација - истовремена продукција топлоте, електричне енергије и хладноће.

Спољашње везе уреди