S-ознаке (фразе, изрази) су дефинисане четвртим анексом упутства Европске уније 67/548/EEC: Савети за безбедно руковање са опасним супстанцама и препаратима. Листа је обједињена и публикована у упутству 2001/59/EC, где могу да се нађу и преводи на друге језике који се користе у Европској унији. Ове ознаке су међународно усвојене, не само у Европи и постоје напори да се листа усклади у целом свету.

Листа

уреди
 • (S1): Чувати закључано/обезбеђено
 • (S2): Чувати даље од домашаја деце
 • S3: Чувати на хладном месту
 • S4: Чувати даље од простора у коме се борави
 • S5: Садржај чувати у ... (погодну течност спецификује произвођач)
 • S6: Чувати у ... (инертни гас спецификује произвођач)
 • S7: Садржај чувати добро затворен
 • S8: Садржај чувати на сувом
 • S9: Садржај чувати на добро проветреном месту
 • S12: Не остављати садржај отворен
 • S13: Чувати подаље од хране, пића и хранилица за животиње
 • S14: Чувати од ... (непожељни материјал идентификује произвођач)
 • S15: Чувати од топлоте
 • S16: Чувати од извора пламена - Забрањено пушење
 • S17: Чувати од запаљивог материјала
 • S18: Пажљиво руковати и отварати садржај
 • S20: Приликом коришћења не сме да се једе и пије
 • S21: Забрањено пушење приликом коришћења
 • S22: Не удисати прах
 • S23: Не удисати гас/дим/пару/спреј (одговарајућу реч спецификује произвођач)
 • S24: Избегавати додир са кожом
 • S25: Избегавати контакт са очима
 • S26: Уколико садржај дође у контакт са очима, одмах испрати са много воде и затражити лекарску помоћ
 • S27: Одмах скинути сву контаминирану одећу
 • S28: Након додира са кожом, одмах испрати са много ... (спецификује произвођач)
 • S29: Не бацати у водовод
 • S30: Никада не додавати воду овом производу
 • S33: Предузети мере предострожности од статичког електрицитета
 • S35: Овај материјал и његов садржај морају бити безбедно одложени
 • S36: Обући одговарајуће заштитно одело
 • S37: Потребно је имати заштитне рукавице
 • S38: У случају да вентилација није одговарајућа потребно је заштитити респираторне органе одговарајућом опремом
 • S39: Потребна је заштита лица/очију
 • (S40): За чишћење пода и читавог објекта контаминираног овим садржајем користити ... (спецификује произвођач)
 • S41: У случају ватре и/или експлозије не удисати испарења
 • S42: У току испаравања/распрскавања капљица потребно је заштитити респираторне органе одговарајућом опремом (одговарајућу реч спецификује произвођач)
 • S43: У случају ватре користити ... (именовати прецизно тип апарата/опреме за гашење пожара. Уколико је гашење водом ризично додати - Никада не користити воду)
 • S45: У случају несреће или уколико осетите да вам није добро потражите одмах лекарску помоћ (показати етикету где је то могуће)
 • S46: У случају гутања одмах потражити лекарску помоћ и показати садржај или етикету
 • S47: Чувати на температури која не прелази ... °C (спецификује произвођач)
 • S48: Чувати влажно уз помоћ ... (одговарајући материјал спецификује произвођач)
 • S49: Чувати искључиво у одговарајућем паковању
 • S50: Не мешати са ... (спецификује произвођач)
 • S51: Користити само у добро проветреним просторијама
 • S52: Не препоручује се за употребу на великим површинама у затвореном простору
 • S53: Избегавати излагање-применити посебним инструкцијама пре коришћења
 • S56: Одлагати материјал и његов садржај на безбедном месту или месту одређеном за одлагање те супстанце
 • S57: Користити одговарајућу амбалажу како би се избегло загађивање природе
 • S59: Потражити информације од произвођача/добављача у вези са обнављањем/рециклажом
 • S60: Овај материјал и његов садржај морају бити одложени на безбедном месту
 • S61: Избегавати ослобађање садржаја у животну средину. Користити информације са специјалне листе за безбедност
 • S62: Уколико се прогута не изазивати повраћање: потражити одмах лекарску помоћ и показати садржај или етикету
 • S63: У случају несреће услед удисања: извести унесрећеног на свеж ваздух и омогућити му да се поврати
 • S64: Уколико се прогута, испрати уста водом (само ако је унесрећени свестан)

(Напомена: ознаке које недостају упућују на то да су или поништене или замењене другим ознакама.)

Комбинације

уреди
 • (S1/2): Чувати закључано и ван домашаја деце
 • S3/7: Садржај чувати добро затворен на хладном
 • S3/7/9: Садржај чувати добро затворен на хладном, добро проветреном месту
 • S3/9/14: Чувати на хладном, добро проветреном месту, даље од ... (непожељни материјал идентификује произвођач)
 • S3/9/14/49: Чувати искључиво у оригиналном паковању на хладном, добро проветреном месту, даље од ... (непожељни материјал идентификује произвођач)
 • S3/9/49: Чувати искључиво у оригиналном паковању на хладном, добро проветреном месту
 • S3/14 Чувати на хладном месту даље од ... (непожељни материјал идентификује произвођач)
 • S7/8: Садржај чувати добро затворен на сувом
 • S7/9: Садржај чувати добро затворен на добро проветреном месту
 • S7/47: Садржај чувати добро затворен на температури не изнад ... °C (спецификује произвођач)
 • S20/21: Приликом коришћења не јести, пити или пушити
 • S24/25: Избегавати контакт са кожом и очима
 • S27/28: Ако садржај дође у контакт са кожом, одмах скинути сву контаминирану одећу и опрати се са много ... (спецификује произвођач)
 • S29/35: Не бацати у водовод; одложити овај материјал и његов садржај на безбедан начин
 • S29/56: Не бацати у водовод; одложити овај материјал и његов садржај на безбедно место или место одређено за одлагање таквог материјала
 • S36/37: Носити одговарајуће заштитно одело и рукавице
 • S36/37/39: Носити одговарајуће заштитно одело и рукавице и заштитити лице/очи
 • S36/39: Носити одговарајуће заштитно одело и заштитити лице/очи
 • S37/39: Носити заштитне рукавице и заштитити лице/очи
 • S47/49: Чувати искључиво у оригиналном паковању на температури која не прелази ... °C (спецификује произвођач)

Види још

уреди

Спољашње везе

уреди