Тригенерација (енгл. trigeneration - Цомбинед Хеат, Цоолинг анд Поwер продуцтион или ЦХЦП) је истовремена производња топлоте, електричне енергије и расхладне енергије. Омогућава подизање степена искоришћења енергије примарног извора, а то могу бити хемијска енергија, фосилно гориво, или соларна енергија.

Тригенерација

Као и код когенерације отпадна топлота је нуспродукт који је резултат производње електричне енергије те се на најбољи начин жели искористити такав “отпадни”облик енергије у сврху повећања ефикасности система.

Конвенционалне термоелектране претварају само 1/3 хемијске у електричну енергију. Остатак се изгуби на загревање. Термоелектрана због таквог расипања топлотне енергије који има неповољан утицај на околину мора повећати искористивост производње електричне енергије или неког другог облика енергије.

Једна од метода побољшавања производње електричне енергије је когенерација (Цомбинед Хеат анд Поwер или ЦХП), где се више од 4/5 енергије из фосилних горива претвара у искористиву енергију (електричну и топлотну) , а резултат је уз економичност и еколошки прихватљивија производња.

У климатски топлијим подручјима или у врућим летњим месецима појављује се потреба за хлађењем различитих објеката, али и у различитим производним индустријским процесима где су потребне ниске температуре. Због тога је било потребно проширење ЦХП технологије.

Комбиновањем когенерацијског постројења с апсорбционим расхладним системом могуће је искористити сезонске вишкове топлоте за добивање расхладне енергије, чиме се побољшава економичност. Помоћу оваквог концепта, могуће је достићи укупну ефикасност процеса до 75% (електрична и расхладна енергија). Такав процес назива се тригенерација (Цомбинед Хеат, Цоолинг анд Поwер продуцтион или ЦХЦП).

Топла вода или загрејани испусни гас из когенерацијског постројења служи као покретачка енергија за апсорпционе расхладне уређаје. На тај начин се може више од 80% топлотне енергије претворити у расхладну воду која се затим доводи до потрошача.

Предности таквих апсорпционих расхладних уређаја:

  • Не емитују фреон у атмосферу, што је значајан еколошки ефект.
  • Користе отпадну топлоту когенерацијског постројења, што значајно повећава економичност.
  • Захтевају веома мала финансијска средства за одржавање.

Види још уреди

Когенерација