Jedarni ovoj

Jedarni (nukleusni) ovoj je naziv za sistem od dve membrane koje razdvajaju sadržaj jedra od citoplazme. Spoljašnja membrana je u kontinuitetu sa endoplazmatičnim retikulumom.

Humano ćelijsko jedro