Agens od (lat. agens - јасан, жив, изразит, пластичан),[1], delotvorni, radni princip, ono što je uzrok nečemu, snaga, pokretna sila,[2] semantička kategorija za označavanje „glavne uloge“ u srpskom jeziku ...„u medicini je nosilac činilaca određenog dejstva...“ [3].

U lingvistici, agens je uzrok ili inicijator događaja. Reč potiče od prisutnog „aktivnog principa“, agens, agentis („jedan radi“) od latinskog glagola agere , da „uradi“ ili „napravi“.

Izvori uredi

  1. ^ Grujić B Džepni rečnik, latinsko-sprpskohrvatski, Obod, Cetinje, Medicinska knjiga Beograd -Zagreb, 1983
  2. ^ (jezik: srpski)Vokabular-beta rečnik, Pristupljeno 30. novembar 2010
  3. ^ Kostić A, urednik, Medicinski leksikon Medicinska knjiga Beograd -Zagreb, 1981