An pasan je potez u šahu.

Označava usputno uzimanje pešaka pešakom (franc. en passant - u prolazu), kada je pešak sa svoje početne pozicije pomeren za dva polja prošavši pored protivničkog pešaka, koji ga može (ali ne mora) uzeti, ali ga može uzeti samo u narednom potezu.

Primeri uredi

Primer 1.1 za an pasan
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Početna pozicija pred moguć an pasan.
Primer 1.2 za an pasan
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Beli je upravo odigrao potez pešakom na d4.
Primer 1.3 za an pasan
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Crni je odigravši potez ed3 uzeo belog pešaka „u prolazu“, ili an pasan.

Ako je an pasan jedini potez, onda se pešak mora uzeti.[1]

U primeru 2.1, na 1. g4 nije pat zbog 1. .. hg3.

Primer 2.1
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Posle 1. g4 nije pat, pošto crni može da igra 1. .. hg3 (uzimanje an pasan).
Primer 2.2
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Nije pat, pošto crni mora da igra 1. .. hg3 (uzimanje an pasan).
Primer 2.3
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Pozicija posle uzimanja an pasan 1. .. hg3

Ako bismo pomerili crnog kralja na h5, a pešaka na h6 (primer 3.1), posle 1. g4 nije mat takođe zbog 1. .. hg3.

Primer 3.1
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Posle 1. g4 nije mat, pošto crni može (mora) da igra 1. .. hg3
Primer 3.2
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Nije mat, pošto crni može (mora) da igra 1. .. hg3 (uzimanje an pasan).
Primer 3.3
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Pozicija posle uzimanja an pasan 1. .. hg3

Vidi još uredi


Reference uredi

  1. ^ Pravila igre FIDE, pravilo 3.7.d, Pristupljeno 15. 4. 2013.

Spoljašnje veze uredi