Asemanijevo jevanđelje

Asemanijevo jevanđelje (lat. Codex Assemanius) je staroslovenski rukopis na glagoljici iz 10. veka.

Asemanijevo jevanđelje

Rukopis je izrađen na pergamentu i ima 158 strana. Sadrži Jevanđelja za subotu i nedelju sa beleškama o hrišćanskim praznicima. Ukrašeno je brojnim minijaturama i inicijalima u boji.

Pronađen je 1736. godine u Jerusalimu. Naziv je dobio po njenom pronalazaču — direktoru Vatikanske biblioteke, Džozefu Asemaniiju.

Original rukopisa se čuva u Vatikanskoj biblioteci.[1]

Izvori

uredi
  1. ^ Ivanova T. A., Staroslavяnskiй яzыk, str. 14, Avalonъ, 2008.

Spoljašnje veze

uredi