Ahenija je poseban tip ploda orašice koja je najčešće jednosemena i jednooka. Naziv potiče od starogrčke reči (achenium). Na starogrčkom „а“ označava negaciju, „henoó“ znači "sjedinjavati", a „chaino“ znači "otvarati".[1] Aheniju imaju na primer Javori, Jaseni...[2]

Krilate ahenije kod američkog jasena.

Poseban oblik ahenije kojoj je pripojen deo nastao od čašice - papus, naziva se cipsela.

Izvori uredi

  1. ^ Mišić, Lj. & Lakušić, R. 1990. Livadske biljke. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.
  2. ^ Tatić, B.& Petković, B. 1991. Morfologija biljaka. Naučna knjiga. Beograd.