Biblioteka Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

библиотека која се налази у Нишу

Biblioteka Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu je počela rad sa osnivanjem Tehničkog fakulteta, 1960. godine. Postoji podatak da je 1. oktobra 1962. godine imala 2.442 knjige i 47 naslova stručnih časopisa. Ipak, kao godina osnivanja Biblioteke uzima se 1971. godina, kada se Mašinski fakultet izdvojio iz Tehničkog fakulteta.[1]

Biblioteka Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Osnivanje1960.
LokacijaNiš
 Srbija
Obim23000 publikacija
AdresaAleksandra Medvedeva 14
Veb-sajtBiblioteka Mašinskog fakulteta

Biblioteka danas ima oko 16.000 knjiga, legata i poklona, oko 110 doktorata, 180 magistarskih radova, oko 2500 diplomskih radova kao i izvestan broj specijalističkih radova. Pretplaćena je na desetak naslova domaćih časopisa i dobija dva strana časopisa preko Ministarstva. Do 1992. godine nabavljano je više od sto naslova stranih časopisa i preko trideset domaćih. Od decembra 2002. godine postoji mogućnost za pregled časopisa preko KoBSON mreže i pretraživanja fondova drugih biblioteka.

Pretraživanje
uredi

Pretraživanje fonda biblioteke Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu može se vršiti i na internet stranici

Pretraživanje fonda biblioteke je moguće preko sajta koji su uradili zaposleni u biblioteci[2].

Saradnja

uredi

Biblioteka sarađuje i sa drugim bibliotekama, posebno sa Univerzitetskom bibliotekom „Nikola Tesla” u Nišu, Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković” u Beogradu i Narodnom bibliotekom Srbije.

Svi poslovi vezani za rad Biblioteke obavljaju se pomoću računara, bibliotečkim programom koji je razvijen na Mašinskom fakultetu u Nišu. Baza podataka, kreirana ovim programom, sadrži sve knjige, magistarske, doktorske i diplomske radove. Diplomski radovi su poslednjih godina dostupni u elektronskom obliku. Fondu Biblioteke Mašinskog fakulteta može se pristupiti i preko Interneta.

Prostor

uredi

Biblioteka Mašinskog fakulteta raspolaže sa oko 200 kvadratnih metara radne, skladišne i čitaoničke površine. Čitaonica je zajednička sa bibliotekom Građevinskog fakulteta i u njoj može istovremeno da radi pedesetak studenata. Biblioteka ima dva zaposlena, jednog bibliotekara i jednog samostalnog višeg knjižničara. Osim studenata i doktoranata, usluge biblioteke koriste profesori, saradnici, zaposleni na fakulteta, a pod određenim uslovima i korisnici van ustanove[3].

Reference

uredi
  1. ^ Interni izveštaj Biblioteke Mašinskong fakulteta, Popisna komisija, 1963.
  2. ^ „Elektronski katalog”. Arhivirano iz originala 13. 06. 2017. g. Pristupljeno 22. 09. 2017. 
  3. ^ Monografija - 50 godina Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Mašinski fakultet u Nišu.