Bitka kod Bresta (1592)

Bitka kod Bresta vođena je 19. juna 1592. godine između vojske Osmanskog carstva predvođene Hasan-pašom Predojevićem sa jedne i hrvatsko-ugarske vojske predvođene Toma Bakač-Erdedijem (hrvatskim banom) sa druge strane. Završena je turskom pobedom.[2]

Bitka kod Bresta
Deo Dugog rata

Toma Bakač-Erdedi, hrvatski ban koji je predvodio vojsku u bici
Vreme19. jun 1592.
Mesto
Ishod Pobeda Turaka
Sukobljene strane
 Osmansko carstvo  Habzburška monarhija
Komandanti i vođe
Hasan-paša Predojević ban Toma Bakač-Erdedi
Jačina
7000 vojnika 3000 vojnika
Žrtve i gubici
nepoznato 600 mrtvih[1]

Bosanski Hasan-paša Predojević u proleće 1592. godine podigao je tvrđavu Petrinja i početkom jula izgradio most na Kupi, što je sve ukazivalo na ofanzivu preko reke. Ne bi li sprečili tursku ofanzivu, kod kaštela se 16. i 17. jula prikipilo oko 2000 štajerskih vojnika ~ 400 konjanika i 1600 pešaka, hrvatski ban Toma Bakač-Erdedi doveo je bansku četu od 500 vojnika i približno toliko kapitolinskih i slavonskih kmetova. Te hrišćanske snage, bez jedinstvene komande, grupisane su bile u dva odvojena logora ~ banske trupe su bile neposredno pored same reke, a štajerske na obližnjim brežuljcima, gde su pasivno čekale razvoj događaja.

Noću između 18. i 19. jula Hasan-paša Predojević prebacio je svoju glavninu snaga ~ oko 7000 vojnika ~ do Petrinje, a 19. jula je i sam prešao preko mosta, napao i razbio banske snage. Sam ban Toma Bakač-Erdedi se spasio bekstvom na konju čime je potamnio svoju dotle veliku vojničku slavu. Turci su zatim napali logor štajerskih trupa i posle većeg otpora uspeli su da razbiju i njih, pri čemu su zarobili i pet topova. Turci su zatim zauzeli kaštel, opustošili Turopolje i opseli Sisak.

Bitka

uredi

Hasan-paša Predojević, paša Bosne, izgradio je 1592. godine tvrđavu Petrinju i početkom jula je podigao most na Kupi. Bio je to predznak ofanzive. Kako bi sprečili ofanzivu, 16. i 17. jula su se štajerski (2000 ljudi) i hrvatski vojnici pod Tomom Erdedijem (oko 1000 ljudi) prikupili kod kaštela. Snage nisu bile jedinstvene. Grupisale su se u dva odvojena logora: banske trupe pored reke, a štajerske na obližnjim brežuljcima. Hasan-paša je noću 18/19. jula prebacio svoje snage preko reke (oko 7000 ljudi) do Petrinje, a sledećeg dana je razbio banske snage. Sam ban se spasao bekstvom na konju. Turci su potom napali štajerske trupe koje su pružile jači otpor. Ipak, Turci odnose pobedu i osvajaju 5 topova. Turci su zauzeli i spalili kaštel Brest nakon čega su opseli Sisak.

Vidi još

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Horvat, Karlo (1900). Toma Erdedi-Bakač, ban Hrvatski (na jeziku: hrvatski). Zagreb: Tisak Dioničke tiskare. str. 47. 
  2. ^ Vojna enciklopedija, tom 2, strana 8, Brest