Bitka kod Čatanuge


Bitka kod Čatanuge vođena je od 24. do 25. novembra 1863. godine tokom Američkog građanskog rata.

Bitka kod Čatanuge
Deo Američkog građanskog rata

Bitka kod Čatanuge
Vreme24-25. novembar 1863.
Mesto
Ishod pobeda Unije
Sukobljene strane
Unija Konfederacija
Komandanti i vođe
Džozef Huker Karter Stivenson
Jačina
10.000 8726
Žrtve i gubici
408 1251

Bitka uredi

Abraham Linkoln je neposredno nakon Prve bitke kod Čatanuge pojačao snage generala Vilijama Rouzkrensa sa dva korpusa (oko 20.000 ljudi) pod generalom Džozefom Hukerom, a sredinom oktobra sve tri zapadne armije stavio pod komandu generala Julisiza Granta. General Tomas Džordž je zamenio Rouzkrensa. Pošto je grupisao sve svoje snage (oko 60.000 ljudi), Grant je napao 24. novembra oslabljenog generala Juga, Brakstona Brega (oko 40.000 ljudi) na položajima južno od Čatanuge. Huker je zauzeo položaj na planini Lukaut, a armija generala Šermana prelazi Tenesi i osvaja severni deo Misionarskog grebena. Otpor trupa Juga sprečio je dalje Šermanovo napredovanje. Grant 25. novembra upućuje Tomasa u frontalni napad. Trupe Juga prisiljene su na povlačenje. Nakon ove pobede, ceo Tenesi pao je u ruke Severa što je omogućilo njihov prodor u Južnu Karolinu.

Izvori uredi