Bijelci (ekav. belci) ili bijeli ljudi (ekav. beli ljudi), rasni je klasifikator koji se u zavisnosti od konteksta odnosi na ljude evropeidnog porijekla. Savremena upotreba termina „bijeli čovjek” ili „bijela rasa” kao velike grupe (prvenstveno evropske) populacije suprotne „crncima”, američkim Indijancima, „obojenima” ili ne-bijelim ljudima potiče iz 17. vijeka. Danas se koristi kao rasni klasifikator u višerasnim društvima, kao što su Sjedinjene Države (Bijeli Amerikanci), Ujedinjeno Kraljevstvo (Bijeli Britanci), Brazil (Bijeli Brazilci) i Južna Afrika (Bijeli Južnoafrikanci). Razne društve konstrukcije mogu biti od značaja za nacionalni identitet, javna pravila, religiju, popis, rasnu segregaciju, afirmativnu akciju, bijele privilegije, eugeniku, rasni marginalizaciju i rasne kvote.

Bele rase Evrope, 1902.

Termini „bijela rasa” ili „bijeli ljudi” ušli su u glavne evropske jezike u kasnom 17. vijeku, u kontekstu rasnog ropstva i neravnopravnog položaja u evropskim kolonijama. Opisu populacije kao „bijele” u odnosu na njihovu boju kože prethodio je pojam koji se nalazio u grčko-rimskoj etnografiji i drugim antičkim izvorima.