Valpurga

Valpurga svetiteljica katoličke crkve, zaštitnica od vradžbina i veštica. Valpurgijska noć: po starom nemačkom narodnom verovanju-noć između 30. aprila i 1. maja, kada se sastaju veštice (opisana u Geteovom delu Faust).

Hl Walburga.jpg