Veding (nem. der Wedding) je kvart berlinske opštine Mite. Do 2001. godine, Veding je bio zasebna opština kada se ujedinio sa Tirgartenom i Miteom. Bivšoj opštini Veding pripadao je i kvart Gezundbrunen.

Istorija uredi

U 12. veku, plemićko imanje plemića Rudolfa de Vedingea, bilo je smešteno pored male reke Panke u neposrdnoj blizini današnjeg Netelbekplaca.

Sredinom 18. veka, Gezundbrunen je bio deo u kome je su preovladavli kriminal i prostitucija, sve dok se nije intergisao u Veding, kada je postao miran i prijatan kraj.

Neprastane migracije krajem devetnaestog veka, učinile su da Veding postane radničko naselje. Radnici su živeli u malim uskim stambenim objektima. Pre Drugog svetskog rata, Veding je bio poznat kao „Crveni Veding“ jer je u njemu živela radnička klasa, mahom komunisti.

Posle rata, Veding, zajedno sa Rajnikendorfom, potpao je pod francuski okupacioni sektor. Danas je Veding jedan od siromašnijih delova Berlina sa visokom stopom nezaposlenosti od skoro 26%. Skoro 17% stanovništva Vedinga živi od socijalne pomoći; 27% ima jako slabu kupovnu moć. Stranci čine oko 30% stanovništva, mahom Turaka, Iranaca, Kurda i svih naroda sa prostora SFR Jugoslavije.