Vibracije

вишезначна одредница на Викимедији

Vibracije mogu da se odnose na:

  • Vibracija, talasanje, treperenje, uglavnom elastičnih tela i njihovih delova
  • Vibrato (efekat), zvučni efekat koji se manifestuje u vidu podrhtavanja jednog tona u pevanju ili na gudačkim instrumentima
  • Vibrator, sprava za izazivanje prinudnih mehanička oscilacija (u fizici, uređaj sa trakom koja se pomera ispod igle koja — okomito se pomerajući iznad trake gore-dole — buši u njoj rupe tako beležeći svoju frekvenciju odnosno brzinu trake; češće se pojam odnosi na seksualno pomagalo)
  • Vibrator (elektronika), u elektrotehnici, između ostalog, uređaj za pretvaranje jednosmerne struja u naizmeničnu uz pomoć jednog elektromagnetskog vibracionog prekidača
  • Vibrator (građevinarstvo), uređaj koji se pričvrćuje za oplatu da bi se prenošenjem titranja na istu izazivale vibracije odnosno zbijanje betonske mase koja je u dodiru sa oplatom
  • Vibrograf (ili vibrator), elektronska sprava koja automatski beleži (i/ili stvara) treperenja
    • Vibrogram, kriva linija koju beleži vibrograf