Википедија:Zavereničke grupe

Zaverenička grupa se naziva skup ljudi koji su okupljeni oko nekog zajedničkog cilja kao što su promocija i ostvarenje svojih privatnih pogleda i interesa u političkoj partiji, crkvi, državi, ili nekoj drugoj vrsti zajednice, često putem intrige i zavere. Na Vikipediji, ovaj termin je često upotrebljavan za imenovanje stvarnih ili zamišljenih grupa korisnika koji su udruženi na Vikipediji i van nje radi ostvarenja zajedničkog cilja na projektu. Postojanje neke određene zavere jednostavno nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Često je postojanje jedne zavereničke grupe uslovljeno postojanjem druge grupe koja ima suprotne poglede.

Tipovi zavereničkih grupa

uredi

Zavereničke grupe se mogu podeliti na četiri glavna tipa:

  • Tajne zavereničke grupe — Ova vrsta zavereničkih grupa ima ograničen broj članova i njeno delovanje i postojanje je tajno. Cilj ovakvih grupa može biti ometanje projekta, promocija svojih članova na određene pozicije na Vikipediji, pozivanje na glasanje, stvaranje mesnatih lutaka ili štafetiranje, u cilju promocije nekog određenog stava na enciklopediji. Iako nije dokazano koliko takve grupe zaista imaju uticaja na Vikipediji, one su stvarne, i zna se da neki korisnici koriste kanale van Vikipedije kao što su IRC, imejl ili neki drugi vebsajtovi za koordinaciju akcija na Vikipediji.
  • Uredničke zavereničke grupe — Ova vrsta zavereničkih grupa bila je predmet diskusije na Vikipediji na engleskom jeziku. Avgusta 2005, bila je formirana grupa pod nazivom Esperanza s ciljem širenja i učvršćivanja Vikiljubavi[1]. Međutim, zabrinutost zajednice je bila sve veće s obzirom da su glavne odlike Esperanze bile elitizam i birokratija, tako da je na kraju grupa bila predložena za brisanje[2]. U decembru 2006, grupa je bila rasformirana.
  • Humorističke zavereničke grupe — Na adresu Vikipedije često stižu optužbe da njome upravljaju neke hijerarhijski raspoređene zavereničke grupe čije se postojanje krije od običnih korisnika. Neki korisnici na Vikipediji na engleskom jeziku formirali su humorističke zavereničke grupe kao svojevrsnu satiru na takve teorije zavere. Na primer, Tajna grupa bade-mantila ili Tajna grupa crvenih administratora. One mogu da posluže urednicima kao predah od ozbiljnog uređivanja.

Zaključak

uredi

Humorističke zavereničke grupe obično se tolerišu sve dok ne počnu da ugrožavaju projekat. Ako do toga dođe, obično budu predložene za brisanje. Takođe, stranice korisnika koji su tu samo da bi se družili ali ne i doprinosili projektu, takođe mogu biti predložene za brisanje.

Vidi još

uredi

Napomene

uredi
  1. ^ Signpost Introducing Esperanza 19/09/05
  2. ^ Najveći problem koji zadaje najviše brige i potencijalno je opasan kad je Esperanza u pitanju je taj što se oni stalno izdvajaju. Kažu da daju vikipedijancima nadu — ali ko uopšte komunicira i kontaktira Esperanzu a da istovremeno nije „esperanzijanac“? Zašto uopšte postoji posebno ime za nekog ko je deo Esperanze? Ova organizacija bi morala biti obrisana jer njihova ciljna grupa jesu novi i osetljivi korisnici, koji nakon kontakta s njima vide sve na Vikipediji onako kako su im oni to predstavili, a to nije dobro. Takva praksa vodi ka stvaranju kompleksa superiornosti, bez obzira na to šta piše na njihovoj naslovnoj stranici. Esperanzijanci, barem oni koji su aktivni, vide sebe kao nešto bolje i više. Moramo obrisati Esperanzu za njihovo dobro, kako bi im pokazali šta je Vikipedija zaista van zidova njihove supkulture. (Preuzeto sa diskusije o brisanju Esperanze)