Википедија:Prerađivanje

Prerađivanje se odnosi na stil izlaganja i sadržaj članka. Vikipedija je enciklopedija sa određenim stilom i načinom predstavljanja sadržaja u člancima, kao i pisanja. Svi članci na Vikipediji trebalo bi da budu pisani u enciklopedijskom stilu, a sam tekst bi trebalo da bude obilato referenciran a literatura koja je korišćena za pisanje članka treba da bude uredno navedena u odeljku „Literatura“. Nažalost, određen broj članaka ne zadovoljava ove uslove i u tom slučaju je neophodno da se prerade, kako bi po stilu i sadržaju odgovarali enciklopedijskom članku.

Kada su stil i sadržaj neodgovarajući, potrebno je srediti članak, što uglavnom podrazumeva:

  • uklapanje tačnijeg i potpunijeg sadržaja (kada tekst u članku ne odgovara naslovu članka, ili kada iskače iz okvira teme koja bi po naslovu članka trebala da se obrađuje)
  • uklanjanje suvišnog i neodgovarajućeg sadržaja, zamenjujući ga drugim tekstom koji ispunjava standarde enciklopedije
  • dodavanje referenci kojima se potkrepljuje tekst u članku i time poboljšava njegov kvalitet i kredibilitet
  • ponekad je potrebno ponovo napisati deo ili ceo članak, jer trenutni sadržaj nije moguće preraditi
  • druga slična uređivanja koja se odnose na enciklopedijski stil i tačnost podataka u članku, a koja pomažu da Vikipedija bude i da ostane kvalitetan i pouzdan izvor informacija.

Ako naiđete na stranu koja ne zadovoljava gornje uslove enciklopedijskog članka, ili na jedan deo članka koji je nedovoljno obrađen, kao i kada članak nema nijednu referencu, dodajte šablon {{prerađivanje}} i taj članak će se automatski naći u kategoriji Članci za prerađivanje. Takođe, više je nego dobrodošlo da na stranici za razgovor tog članka iznesete razloge zašto je dotični članak potrebno preraditi, kao i smernice šta bi bilo korisno uraditi da bi se dobio kvalitetan i enciklopedijski članak, što će biti velika pomoć onom korisniku koji odluči da preradi tekst i da ga dovede u stanje jednog pristojnog enciklopedijskog članka. Naravno, ukoliko imate volje i vremena, takođe možete i sami da obavite posao.

Vidi jošUredi